http://www.mysoch.ru/sochineniya/mozhaev/_story/muzhiki_i_babi/tragizm_sudbi_russkogo_krestianstva_v_romane_b_mozhaeva_muzhiki_i_babi/